Obmorju.si Splošni pogoji uporabe

Spletna stran www.obmorju.si in vse njene poddomene (v nadaljnjem besedilu: strani), so last podjetja Do-bra d.o.o. , Štefanićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška (v nadaljnjem besedilu: lastnik spletne strani). Kot uporabnik strani, ki jih sprejme določbe Splošnih pogojev uporabe in objave na straneh. Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe strani, vas prosimo, da jih ne uporabljajo.

Obmorju.si Splošne določbe Ta stran ni turistična agencija, ki je zakupilo nastanitvene objekte v imenu in za račun lastnikov namestitve. To je precej, ki se uporablja kot spletni katalog nastanitvenih objektih na ozemlju Republike Hrvaške. To pomeni da je namen Obmorju.si strani za promocijo in oglaševanje apartmajev, studia, sobe, hoteli, prenočišča, vile in kampe, pa tudi druge vrste naprav, ki ponujajo nastanitev za goste, ki nudijo storitve, povezane s turizmom šport, rekreacijo in sprostitev.

Osebni in nekomercialno uporabo Omejitev Te strani so namenjene za osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnikov. You ne sme spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, objavljati ali na kakršen koli drug način posredovati ali prodati katerokoli informacijo, storitev ali izdelkov, objavljene na straneh brez predhodnega soglasja lastnikov ali oglaševalcev.Gradivo objavljeno na strani je avtorsko zaščitena in vsaka nepooblaščena uporaba lahko pomeni kršitev določb o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list, št. 167/03 in 79/07) ter drugi predpisi Republike Hrvaške .

V primeru kršitve katerega koli od zgoraj navedenih pogojev, bo vaše dovoljenje za uporabo Strani avtomatično prekliče in vse preneseno ali natisnjeno gradivo je treba uničiti takoj.

lastništva, pravice in odgovornosti Vsebina strani je last družbe S-bra doo (lastnik spletne strani). Vsebnost Kar ni lastnina Lastnik strani se uporablja s soglasjem njegovega avtorja / lastnika ter se odstrani iz strani Na zahtevo avtorjevega / lastnika.

Omejitev odgovornosti Informacije, objavljene na Obmorju.si strani zagotavlja oglaševalcem in lastnik mesta ne smejo biti kazensko odgovoren materialno ali v primeru, da se informacije na zasebna namestitev, apartmaji in / ali prostorov resnično ne prikazujejo realnega stanja.Spletna stran oglašuje le ponudbe zasebnih oglaševalcev na ozemlju Republike Hrvaške.Lastnik Site odpoveduje odgovornosti v ničemer povezana z uporabo spletnih strani v domeni Obmorju.si, odgovornost za vse dejavnosti uporabnikov, povezanih z uporabo ali zlorabo vsebine na straneh, kot tudi za škodo na uporabnikov ali tretje osebe, povezane z uporabo ali zlorabo Obmorju.si vsebine spletnega mesta.

Zaščita zasebnosti in uporaba osebnih podatkov Vaša zasebnost nam je pomembna in nikoli ne zlorabljamo podatke, ki ste jih prostovoljno pustili na Strani. Lastnik Strani se zavezuje spoštovati anonimnost in zasebnost na Strani v tisti meri, v kateri to dopušča narava naših odnosov in poslovanja.

Uporabniki storitev Strani soglašajo, da lastnik strani zbere osebne podatke:
1. Ime in priimek
2. E-mail naslov
3. Telefonsko številko

Navedeni kontaktni podatki so neizogibni, da bi Oglaševalcu in Uporabniku omogočili uporabo storitev Strani. Navedene podatke bomo uporabljali izključno za povezovanje Uporabnika s ponudnikom storitev (Oglaševalcem) in ne bodo uporabljeni za nobene druge namene.

Poleg navedenih podatkov lahko Uporabnik na kakšen drug način nudi informacije pri izpolnjevanju obrazcev, izvajanju iskanj, ažuriranju, odgovarjanju na ankete, sodelovanju v promocijah ali uporabi posebnih ponudb Strani. Tako pridobljene informacije so anonimne, Lastnik Strani pa se zavezuje, da jih bo uporabljal izključno za ta namen in jih ne bo posredoval tretji strani.

Komentarji Uporabnika (ocene, mnenja) storitev Oglaševalca bodo objavljeni na Strani, za kar ni potrebna privolitev Oglaševalca. Lastnik Strani ne nadzoruje in ne odgovarja za informacije, ki jih poda Uporabnik in katere bi lahko vsebovale informacije o Oglaševalcu. Katerokoli zahtevo glede informacij o odkrivanju osebnih podatkov mora Oglaševalec podati Uporabniku. V primeru pritožbe Oglaševalca za neresničnost in zahtevka za izbris komentarja Uporabnike, lahko Lastnik Strani od Oglaševalca in Uporabnika zahteva dodatne informacije, ki jih bo uporabil izključno za namen ugotovitve opravičenosti zahtevka za izbris komentarja Uporabnika.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo Strani oziroma interaktivnimi obrazci za zbiranje podatkov, ki se nahajajo na teh Straneh (osebna povpraševanja in podobno), bomo uporabljali izključno v skladu z Uredbo o zaščiti osebnih podatkov (GDPR EU 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA iz dne 27. aprila 2016).

V kateremkoli trenutku lahko od Lastnika Strani zahtevate vpogled v način hranjenja, uporabe in distribucije Vaših osebnih podatkov, rok za dostavo iskanega pa je 15 dni od dneva podaje zahtevka. Zahtevek lahko podate v pisni obliki ali preko elektronske pošte.

V kateremkoli trenutku lahko zahtevate spremembo ali popoln izbris vseh svojih osebnih in drugih podatkov.

Vaši zbrani osebni podatki ne bodo uporabljeni za nikakršne namene, razen tiste, za katere so predhodno navedeni. Z njimi se bo postopalo na primeren način, ne bodo bili predmet tajne obdelave in ne bodo prodani tretji strani, njihova morebitna distribucija osebam, ki niso pooblaščene razpolagati z njimi, pa je možna izključno s pisnim soglasjem Oglaševalca in Uporabnika.

Vaši osebni podatki so zabeleženi v elektronski obliki in se hranijo v prostorih Lastnika Strani. Do zbranih podatkov imajo dostop Lastnik Strani, administrator Strani in računovodja Strani. Vsem ostalim osebam je vpogled v Vaše osebne podatke onemogočen.

Rok za hrambo poslovne dokumentacije z Vašimi osebnimi podatki je 11 let. Po izteku tega roka bodo Vaši podatki uničeni.

Ostalo komunikacijo ali materiale, ki nam jih pošljete, kot so pohvale, komentarji, predlogi in podobno ne bomo tretirali kot zaupne narave in kot tiste, s katerimi se ne more prosto razpolagati.

Pravica do izključitve:
Lastnik Strani si zadržuje pravico, da brez nadomestila že plačanega oglasa izključi tistega Uporabnika, ki na kakršenkoli način krši Splošne pogoje uporabe mrežnih strani, na kakršenkoli način moti delovanje Strani ali na kakršenkoli način žali pravice Oglaševalca in Uporabnikov, to pa se še posebej nanaša na Uporabnika, ki zlorablja objavljene podatke ali na kakršenkoli način nepooblaščeno uporablja vsebino Strani, še posebej v smislu:
• kopiranja vsebine objavljene na Obmorju.si in objavi v/na nekem drugem mediju oglaševanja,
• lobiranja pri Oglaševalcu za oglaševanje na podobnih straneh ali v drugih medijih oglaševanja, tako da jih kontaktira na katerikoli način in jim nudi svoje storitve.

V tem primeru lahko Lastnik Strani ob izključitvi takšnega Uporabnika zahteva tudi nadomestilo na nastalo škodo ali izgubljen dobiček.

Spremembe s temi pogoji in dodatnimi pogoji poslovanja Lastnik pridržuje pravico, da spremeni zgoraj navedene pogoje uporabe strani in drugih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Do-bra d.o.o.
Štefanićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvaška